Jeste li vlasnik neke od plovidbenih dozvola?

Jeste li vlasnik neke od plovidbenih dozvola?
Da
67  85.9%
Ne
7  9%
Planiram poloiti te?aj
4  5.1%

Broj odgovora  :  78
Prvi odgovor  :  Četvrtak, 24 DECEMBER 2009 14:35
Zadnji odgovor  :  Četvrtak, 14 JANUARY 2021 12:42